Varjenje in montaža Ornik

Izkušeni varilci

SLOVENIJA:
termoelektrarna Šoštanj ( remont, novogradnja paravoda)
Jederska elektrarna Krško ( remont)
Lek Krka Novo Mesto (remont, novogradnja cevovodov)
Papirnica Vipap Krško ( remont, novogradnja paravoda)
Papirnica Paloma Sladki Vrh ( remont kotla, novogradnja toplovoda)
Flenco d.o.o ( izdelava črpalnih postaj na ključ)
Čokoladnica Gorenjka ( novogradnja cevovoda)
Občina Kočevje ( izdelava vročevoda na ključ)
Občina Lavrica ( izdelava kotlovnice in zunanjih instalacij vročevoda)

TUJINA:
Finska
rafinerija Poorvo ( novogradnja in remont naftovoda)
steka oy  (novogradnja  kotlovskih segmentov)

Nemčija   
München (vzdrževanje vročevodov)
Termoelektrarna Datteln ( novogradnja konstrukcije, varjenje paravoda)
PCK rafinerija schwed (remont kotla)
Dortmund (novogradnja paravoda)
Trier (novogradnja kotlovnice)
Coswick ( novogradnja kotlovnice)
Stuttgart ( novogradnja plinovodov)